Årsstämma

Pinnpojkens årsstämma

Förberedelser för årsstämman 2024.

Föreningens årstämma hålls vanligtvis i slutet av maj. En kallelse ska gå ut minst två veckor före.

Styrelsen leder föreningens arbete mellan årsstämmorna, och ansvarar för den löpande förvaltningen. På stämman är du med och väljer styrelsen, och det är det tillfälle då du som medlem kan granska verksamheten det gångna året. Du kan också komma med förslag på nya sätt att driva föreningen (så kallade motioner).

Ju större engagemang vi boende visar i bostadsrättsföreningen, desto bättre blir gemenskapen och trivseln!

Protokoll från årsstämmor