Årsstämma

Föreningens årstämma hålls vanligtvis i Södersjukhusets aula i slutet av maj. En kallelse ska gå ut minst två veckor före. Styrelsen leder föreningens arbete mellan årsstämmorna, och ansvarar för den löpande förvaltningen. På stämman är du med och väljer styrelsen, och det är det tillfälle då du som medlem kan granska verksamheten det gångna året. Du kan också komma med förslag på nya sätt att driva föreningen (så kallade motioner). Ju större engagemang vi boende visar i bostadsrättsföreningen, desto bättre blir gemenskapen och trivseln!

Protokoll 2021

Protokoll årsstämma 2021

Protokoll 2020

Protokoll årsstämman 2020

Protokoll 2019

Protokoll årsstämma 2019

Ladda ner dokument >>>

Protokoll 2018

Protokoll årsstämma 2018

Ladda ner dokument >>>

Protokoll 2017

Protokoll årsstämma 2017

Ladda ner dokument >>>

Protokoll 2016

Protokoll årsstämma 2016

Ladda ner dokument >>>