Boende i hyresrätt

Nedan vill vi försöka klargöra vad som är föreningens ansvar och vad som faller på dig som är hyresgäst.

Är du bostadsrättsinnehavare finns motsvarande information på denna sida.

Reparationer i lägenheten

Underhåll av hyreslägenheter sköts sedan 2019 av NABO. NABO utför reparationer hos dig och kostnaden debiteras bostadsrättsföreningen – din hyresvärd.

Hyresförhandlingar

Styrelsen i BRF Pinnpojken har gett NABO i uppdrag att förhandla om hyrorna med Hyresgästföreningen.

Buller och ombyggnationer

Visa hänsyn till dina grannar. Bullrande ombyggnader får absolut inte ske tidiga morgnar och kvällar.

Följande tider bör respekteras:
Vardagar: 8.00 till 17.00
Lördagar: 10.00 till 15.00
Söndagar: helst inte alls.

Vad gör jag om grannarna stör? Läs mer här

Flyttanmälan

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se/flytta ) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se). Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt. Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.