Container på gården 19-20 oktober

Vi har bokat en avfallscontainer så att vi kan rensa ur förråd med mera. Containern kommer att vara öppen 10-16 den 19-20e oktober, så välkommen att slänga grovsopor då!

Farligt avfall eller elektronik får inte kastas i denna container.

Av: styrelsen, september 19, 2019
Tillbaka