Garaget

Garaget har 80 platser varav 3 är inburade.

Garaget har 10 platser med laddboxar för elbilar.

Vi har ett däckförråd där hyresgäst i garaget kan hyra in sig för en fast årsavgift. Där har man tillgång till en garagedomkraft, och en elektrisk mutterdragare samt en sladdvinda. Plats i däckförrådet är knutet till din garageplats.

Vi har 2 tvättplatser med varm och kallt vatten.

Är du intresserat i att hyra en garageplats ta kontakt med Hans Benner:

SMS till 0704-67 66 84 eller garaget@pinnpojken.se

AVGIFTER

Priser för boende i fetstil.

  • Öppen plats 1022 kr/mån (ej boende 1438 kr/mån + moms)
  • Inburad plats 1137 kr/mån (ej boende 1530 kr/mån + moms)
  • Däckförråd 480 kr/år (ej boende 480 kr/år + moms)

FELANMÄLAN

Till garageansvarig Hans Benner helst med SMS till 0704-67 66 84 eller garaget@pinnpojken.se, alternativt 0704-67 66 84.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Förutom kontraktet nedanför finns ett par extra punkter vi vill poängtera.

  • Det är inte tillåtet att låta varmt vatten ligga och rinna under tvätten.
  • Det är inte tillåtet att använda tvättplatsen som verkstad.
  • Det är inte tillåtet att använda garageplatsen som upplagsplats av olika prylar utan tillåtelse av föreningen (garageansvarig).