Hyra ut andra i hand

För att hyra ut en bostad i andra hand ska du alltid ha föreningens tillstånd. Om du inte har föreningens tillstånd kan du bli tvungen att omedelbart ”vidta rättelse” och din hyresgäst måste flytta. Sök därför tillstånd i god tid. Normalt beviljar föreningen tillstånd till andrahandsuthyrning om man har skäl. Uthyrning godkänns under högst ett år.

Föreningen tar ut en avgift för uthyrning på 10% av aktuell prisbasbelopp per år.

Exempel på skäl:

  • Tillfälliga studier eller arbete på annan ort
  • Provsammanboende
  • Militärtjänstgöring
  • Längre sjukhusvistelse eller annan rehabilitering

Hyresnivå
Hyran ska vara skälig.

Om lägenheten är en hyresrätt får man i princip inte ta högre hyra än den hyra som betalas till hyresvärden. Hyrs bostaden ut möblerad godkänns ett påslag som är beroende av hur värdefullt möblemanget är. Normalt godkänner Hyresnämnden ett tillägg på månadshyran på 10-15 procent för möblerna.

Andra förutsättningar gäller om lägenheten är en bostadsrätt:
Vad som anses vara skälig hyra för bostadsrätter har ändrats sedan 1:a februari 2013 i och med lagen om uthyrning av egen bostad. Tidigare gällde hyreslagen då en skälig hyra var vad motsvarande hyreslägenhet i området hade för hyra. Detta var dock svårt, rent praktiskt, att kolla upp och skaffa riktvärden för och är alltså inte längre tillämpbart.
Numera kan man basera maxtaket för hyran mer utifrån vad lägenheten faktiskt kan kosta. Detta görs genom att man utgår ifrån lägenhetens marknadsvärde och dess normala avkastningsränta (i dagsläget, 2014, c:a 3.5 – 4 %). Utöver detta kan man lägga på sin månadsavgift. Notera att månadsavgiften (som vissa felaktigt ser som hyra) alltså inte ensamt är riktlinjen för en skälig hyra!

Ansvar
Förstahandshyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren har det yttersta ansvaret för bostaden och ansvarar bland annat för att hyran/månadsavgiften betalas i tid och att andrahandshyresgästen är skötsam.

Om uthyraren ska vistas utomlands under tiden som andrahandsupplåtelsen pågår, bör han ge i fullmakt åt en i Sverige boende person att företräda sig och ta emot uppsägning. Fullmakten ska även lämnas till bostadsrättsföreningen.

Hyresavtal
Mellan uthyraren och andrahandshyresgästen bör ett hyresavtal upprättas.

Andrahandsupplåtelse
Det är också lämpligt att upprättas ett avtal om att andrahandshyresgästen avstår från besittningsskydd.

Ansökan
Fyll i ansökan och sänd in till info@nabo.se, så kommer den att hanteras vidare av styrelsen. Du hittar ansökan här: