Lås och nycklar

Lägenhetsdörrar
För lås och cylinder till lägenhetsdörrarna ansvarar bostadsrättshavaren själv.

Nycklar till portar och gemensamma utrymmen
Vill ni beställa ytterligare nycklar eller brickor till portarna / gemensamma utrymmen eller har ni frågor ang. föreningens låssystem kontakta styrelsen via nycklar@pinnpojken.se

 
Låssmed och service
Söderlås vid Ringen AB
Ringvägen 114
116 61 Stockholm
www.soderlas.se