Lås och nycklar

Så här fungerar det med nycklar och låscylindrar
I många lägenhetsdörrar sitter lås som kommer från tiden då fastigheten förvaltades av Svenska bostäder (SB). SB-nycklar går inte att kopiera.

Nycklar som går till porten och källaren inköpta senare av BRF Pinnpojken tillhör ett annat system än det som SB hade.

Den uppsättning portnycklar som varje lägenhet har fått är unika för respektive lägenhet men fungerar även i de gemensamma utrymmen och i portarna i den huskropp där du bor.

Du kan om du vill köpa en ny låscylinder som monteras in i din lägenhetsdörr och då får du samma nyckel i lägenheten som i porten.

Beställa nycklar och låscylindrar
Kontakta Mikael Axelsson om du vill göra fler kopior på ”portnycklarna”  eller om du vill köpa din låscylinder till lägenheten.
Mats skickar din beställning till Axlås Rådmansgatan i centrala Stockholm  Du betalar och hämtar dina nycklar/låscylinder hos Axlås.

OBS! Du måste legitimera dig för att få ut nycklar och låscylinder!
Kostnader:Låscylinder cirka 1.000 kronor. Nycklar cirka 200 kronor styck

KONTAKT
Mikael Axelsson, port 69,
tel 070-4521415, mikael.axelsson76@gmail.com
eller E-post: styrelsen@pinnpojken.se