Miljörummet port 53

För allas vår trivsel är det viktigt att vi alla respekterar de föreskrifter som finns för miljörummet. Föreningen kan också belastas med stora extrakostnader vid felaktig hantering av avfall eller om avfall som inte bör placeras där ställs in trots allt.

• Överfyll inte kärlen.
• Vik ihop kartongerna.
• Byggnadsrester, färgburkar och miljöfarliga ämnen får bland annat inte läggas i miljörummet.

Följande får inte ställas in i grovsoprummet:
• Köksavfall
• Byggavfall/lastpallar
• Vitvaror
• Sanitetsporslin
• Möbler
• Linoleum/plastgolv
• Kemikalier
• Bildäck
• Bilbatterier

När ett kärl är fullt får det inte överlastas. Ställ inte heller soporna bredvid, utan ta dem med dig hem igen och kasta soporna i kärlen när de är tömda.

Byggavfall
Byggavfall får inte slängas i miljörummet. Respektive lägenhetsinnehavare ansvarar för bortforsling av byggavfall. Miljrummet är inte är dimensionerad för byggavfall.