Styrelsen

Styrelsen för 2024-2025.

Vill du ha kontakt med styrelsen maila till:

styrelsen@pinnpojken.se

Vi försöker att svara på ditt mail så fort som möjligt , men räkna med en svarstid på 3 arbetsdagar.
Ordförande:

Gunilla Tisander, port 59, gunilla.tisander@gmail.com

Kassör:

Peter Löfmark, port 59, peter@lofmark.se

Sekreterare:

Veronica Ilstedt, port 61, veronica@ilstedt.net

Ledamöter:

Oliver Cap, port 71, oliverkarlcap@gmail.com

Mikael Axelsson, port 69, mikael.axelsson76@gmail.com

Suppleant:

Anders Ljung, port 59, bo.anders.ljung@gmail.com

Sanda Nolgren, port 63