Värme och Ventilation

INFORMATION OM TERMOSTATER PÅ ELEMENTEN

Här hittar ni instruktioner om termostater på elementen – läs mer här


VÄND TILLUFTSVENTILER OM DU UPPLEVER DRAG

Styrelsen publicerar en film som visar hur man vänder tilluftsventiler.

Våra tilluftsventiler är idag riktade nedåt vilket medför att kall luft strömmar rakt ned i vistelsezonen. I filmen nedanför visas hur man vänder dessa uppåt.

– tilluftsventilen består av två delar samt två skruvar

– skruva ut båda skruvarna

– tilluftsventilen är nu i två delar, båda dessa vänds uppåt

– skruva fast båda skruvarna i befintliga hål genom ventilen